Válggat 2017

Sámeálbmot Bellodat árvala ahte rávisolbmuide ferte fállojuvvot nuvttá giellaoahppan bálkápermišuvnnain dahje stipeanddain.

Čavgejit sihkarvuođamearrádusaid:

Gieldadepartemeanta čavge dihtorsihkarvuođa dán jagi válgga oktavuođas, ja gohčču buot suohkaniid lohkat stuorradiggeválgga jienastanlihpuid gieđaiguin dán jagi.

Kárášjoga gielda oaččui nana doarjaga oamastan- ja hálddašangáibádussii sámediggeválggaid lista- ja bellodatnjunnošiin geat ledje mielde válgadigaštallamis duorastat eahkeda.

Dutkit geat leat dutkan Norgga – ja Ruoŧabeale sámediggeválggaid dadjet measta veadjemeahttumin ásahit oktasaš sámedikki dán guovtti riika sápmelaččaide.

Válgadebáhtas Oslos cuiggodii SáB njunuševttohas daid bellodagaid mat ovdal juovllaid válde fámus sámedikki, ja oaivvilda ahte politihkkarat Sámedikkis duššo beroštit oažžut fámu ja posišuvnna, eai ge beroš áššiin.

 

Molleš-Piera lea agibeaivve meahcástallan, muhto go dahká dan, de son seammás rihkku lága. Odne iđđes deaivvadeigga NSR ja Dáloniid searvi digaštallat juste dan birra go meahcásteaddjit šaddet lága rihkkut seammás go galget iežaset árberievtti oahpahit viidáseappot maŋit buolvvaide. Vuhttui ahte dát ášši ii lean dán guovtti bellodahkii nu álki soabadit. Geahča video!

Olles Lulli-Norgga válgabiires, mii lea stuorámus válgabiire areála dáfus, lea okta sámi mánáidgárdi. Danne lohká ge Gaski ahte sin stuorámus hástalus lea giela seailluhit.

Ealgabivdu álgá odne, čakčamánu 1.beaivvi Kárášjoga ja Guovdageainnu gielddain. Kárášjoga ja Porsáŋggu bivdojoavkkut leat dán jagi mielde ealgabivddu geahččalanortnegis, vihkket ealggaid ieža ja raporteret bivddu SMS:a bokte.

Deanu ja Čáhcesullo joatkkaskuvllat ledje bovden dušše «dážabellodagaid» skuvladebáhtaide, go ­vuoruhit dušše stuorradiggeválggaid. Dan atná hui šállošahttin nuorra sámepolitihkkár.

Skuvllat eai nagot virgádit oahpaheddjiid ja gártet fállat gáiddusoahpahusa sámegielas. Fargga leat maiddái gáiddusoahpaheaddjit váilevačča. Sámi ­oahpahusfierpmádaga - NetSam jođiheaddji Inger Anne Gaup oaivvilda sin heahtedilis ja árvala ahte ferte álggahuvvot oahppu mas jođánit sáhttá gazzat sámegiel oahpaheaddji oahpu.

Siiddut