Válggat 2017

– Mun ja Sámieana leat hui sakka behtohallan sámi mánáid ja vánhemiid dihtii go vuot dájuhuvvojit, čállá Sámieana listta 1. evttohas Ávjovári válgabiirres dán lohkkiidreivves.

 

– Mii doarjut báikkálaš olbmuid, ja doarjut sin gáibádusa fámohuhttit Deanosoahpamuša, cealká Bargiidbellodat.

Unna bellodagaš, guovtti válgabiirres, muhto goit ge váldá 2,4 proseantta jienain.

Elena Paulsen lei ožžon dieđu goas ja gos sáhttá jienastit sámediggeválgii. Go de galggai jienastit, de eai lean Sámedikki jienastanlihput oba ge.

Ođđa oaiviliskkadeamis boahtá ovdan ahte Ovddádusbellodat livččii dál goalmmádin stuorámus bellodat Sámedikkis. Válgadutki dattege ii loga dán leat erenoamážin.

Olles riikka skuvlaválggain oaččui vuoiti 28,3 proseantta jienain. Guovddášbellodat oaččui nubbin eanemus jienaid, 13,5 proseantta.

Norgga Sámiid Riikkasearvi ja Olgešbellodat vuite skuvlaválgga Guovdageainnus. Goappaš bellodagain ledje nuorra evttohasat digaštallamis ja dás beasat lohkat makkár áššit nuoraide ledje dehálačča go jienastedje:

Kárášjoga skuvlaválggat:

Odne leat Kárášjoga joatkkaskuvlla oahppit cealkán geaid sii háliidivčče stivrejupmái Sámediggái ja Stuorradiggái.

Guovdageainnu skuvlaválggain lei giđđalodden fáddán, go nuorra bárdni hástalii sihke Sámedikki ja Stuoradikki politihkkariid.

Ávjovári Johttisápmelaččaid Listtu njunuš ii jáhke bellodatbaromehtera bohtosiidda main boahtá ovdan ahte jus dál livččii válga, de lei JSL massit 80 proseantta iežas jienasteddjiin.

Siiddut