Válggat 2017

Dán áššis gávnnat prognosaid ja makkár áirrasjuohku orru šaddamin. Mii ođasmahttit siiddu dađistaga.

Guovdageainnu Dálon searvvi vuosttáševttohas Isak Mathis O.Hætta lohká ahte oallugat fitnet su luhtte guláskuddame ruvkedoaimmaid birra. – Mun lean dat áidna gii dás meinen ahte ruvki oažžu deike álggahit, lohká Hætta.

Lea go válgagižžu, njunušolmmoš vai bellodat? Viđas vástidit!

Deanus leat deatnolaččat jienasteamen ja jienasteaddjit muitalit ahte ii leat leamaš álki mearridit geaid galget jienastit.

Jienasteddjin leat olu jearaldagat politihkkáriidda ovdal mearridit maid jienastit. NSR vuosttaševttohas Davveguovllus, Silje Karine Muotka, lea vásihan oažžut erenoamažit golmma fátta birra gažaldagaid jienasteddjiin.

Ovdagihtiijienasteapmi lea lassánan olu eambbo go jienastuslohku. Sámedikki válgabargi mielas lea dat buorre.

Dušše Ávjovári ja Davvi válgabiiriin lea gaskaboddosaš válgaboađus válgaija. Loahpalaš válgaboađus sáhttá ádjánit guokte vahku.

Mánáid válggain Finnmárkkus lei Bargiidbellodat ja Olgeš mat ožžo eanemus jienaid.

Finnmárkku pensionistasearvvi jođiheaddji oaivvilda ahte Sámediggi ­berre bargat eanet vai boarrásat birge­jit bálvalusaiguin mat leat dál digitála hámis ja dárogillii.

Dálvet lei Ávviris guhkebuš artihkalráidu veahkaválddálašvuođa birra boazodoalus, go boazosápmelaččat ieža ja boazopolitiijat muitaledje garra dili meahcis. Dál lea Ávvir čohkken golbma bellodaga digaštallamii dan fáttá birra. Geahča video válgadigaštallamis ášši birra dás!

Siiddut