Dá leat válgabohtosat

Dán áššis gávnnat prognosaid ja makkár áirrasjuohku orru šaddamin. Mii ođasmahttit siiddu dađistaga.

21:15 Čakčamánu 11. beaivi 2017
Ođastuvvon: 22.09.2017 - 10:23

Vuossárgga čakčamánu 11. beaivvi, diibmu 21:00 almmuhii Válgadirektoráhtta álgoprognosaid. 

Mii čuovvut bohtosiid dađistaga ja ođasmahttit ášši.

​Logut maid dás almmuhat lea prognosa man Válgadirektoráhta lea ráhkadan. Prognosa rievdá eahkeda ja vahkku mielde ja lahkona loahppabohtosa.

Prognosa lea rievtti mielde einnosteapmi, mii einnosta makkár loahppaboađus šaddá, ja čájeha man stuorra doarjaga bellodagat/listtut jáhkkimis ožžot go buot jienat leat lohkkon.

 

Áirrasjuohku maŋŋil go 100 proseantta jienain leat lohkkon:

NSR: 16 (+5)

Bb: 9 (-1)

Nordkalottfolket: 3 (0)

NSR/SáB: 2 (0)

Gb: 2 (+2)

Ovddádusbellodat: 1 (-1)

Guovdageainnu Dálon searvi: 1 (0)

Olgeš: 1 (-1)

JSL: 1 (0)

SáB: 1 (+1)

Árja: 1 (-3)

AåSG: 1 (-1)

Oktiibuot: 39 áirasa

 

Olahus ovdagihtii jienaid dáfus

Válgabeaivvi muitaledje Sámedikki bealis Ávvirii ahte ovdagihtii jienasteami dáfus lea ođđa olahus dán jagi, vaikke buot ovdagihtii jienat eai leat vuos lohkkon ge. 

Vuossárgga gaskabeaivve áigge ledje 5 534 ovdagihtii jiena, Válgadirektoráhta loguid mielde.

2013 válggas ledje 4 265 ovdagihtii jiena.

 

Sáhttet gollat vahkkut ovdal go bohtosat gárvánit

Dat vuosttaš válgabiirret gos sáhttit vuordit gaskaboddosaš válgabohtosiid disdaga čuovganeapmái leat Ávjovárri ja Davvi, dieđiha Sámediggi.

Dat vuosttaš válgabiirret gos sáhttit vuordit gaskaboddosaš válgabohtosiid disdaga čuovganeapmái leat Ávjovárri ja Davvi, dieđiha Sámediggi

Loahpalaš válgaboađus sáhttá ádjánit guokte vahku. 

Čilgehus dasa lea dat go buot dat 296 suohkana Norggas main leat vuollel 30 olbmo Sámedikki válgajienastuslogus, šaddet sáddet jienaid lohkanbáikkiide.

Fáddásánit
Válggat 2017

På forsiden nå