Govven: Stian Eliassen

Ruovttu­čiekčan IL Nordlysas

Ihttin, lávvardaga, galgá IL Nordlysa A-joavkkus leat vuosttaš ruovttučiekčan Sállana vuostá Niitoguolbanis Kárášjogas.

 

 

15:13 Miessemánu 05. beaivi 2017
Ođastuvvon: 05.05.2017 - 15:21

Mannan vahkkoloahpa galggai leat čiekčan Honnesvági vuostá, muhto ollu muohttaga geažil spáppačiekčanšiljus maŋiduvvui čiekčan.

Nu šaddá lávvardaga vuosttaš ruovttučiekčan dán jagi ráidočiekčamis.

 

Nannejedje joavkku ja vuite

Gieskat čálii Ávvir ahte Nordlys hárjeheaddji Rasmus Somby lea nannen joavkku, ja máŋga ođđa čiekči ožžon jovkui.

Das orui ávki go vuosttaš čiekčamiid vuite kárášjoht´ gánddat.

På forsiden nå