Vibeke Larsen

Sámediggepresideanta lea gullan doarvái dáhpá­husaid birra boazodoalus ja lohká veahkaválddálašvuohta lea dohkkemeahttun dahku. Son áigu oažžut johtui doaimmaid mat eastadit veahkeválddálašvuođa, ja dan ovttatmano.

 Vibeke Larsen ja ráđđelahttu Mariann Wollmann Magga leaba guktot ohcan Sámedikkis oažžut maŋŋábálkká máksot.

Vibeke Larsen illuda dál go beassá luoitit Sámedikki ja eallit eambbo priváhta eallima.

Sámedikki rahpamii ledje olu olbmot boahtán, sihke almmolaš olbmot ja skuvlamánát. Geahča videoid áššis makkár vuordámušat ledje rahpamii.

Dušše okta Davvi-Norgga skuvla lea vuoitán Benjamin-bálkkašumi dán rádjai. Sámediggepresideanta Vibeke Larsen oaivvilda ahte sámi skuvllain maid ánssášit vuoitit bálkkašumi ja ávžžuha olbmuid nammadit iežaset skuvlla.

– Sápmelaš han bargá beaivválaččat dásseárvvu ovddas ja vuosttalda rasismma, lohká son.

Smávva bellodagat, mat eai beassan ovttain ge áirasiin Sámediggái, ožžo nubbin eanemus jienaid sámediggeválggas. – Dat jienat leat duohtavuođas mannan duššái, dego njuolggut bálkestuvvon ruskalihttái, lohká servodatberošteaddji.

ON álgoálbmotvuoigatvuođaid julggaštus 10 jagi:

ON álgoálbmotvuoigatvuođaid julggaštusas lea odne 10 jagi ávvudeapmi. Sámediggepresideanta Vibeke Larsen oaivvilda unnán dahkkon Norggas implementeret dahje bidjat doibmii julggaštusa, ja vuordá ahte ráđđehus dál álggaha dan barggu.

Muhto ii jáhke vel ovdal go buot jienat leat lohkkon.

Vibeke Larsena ođđa bellodat oaččui 1,7 proseantta jienain, dain vuosttaš bohtosiin. Larsen ii dieđe beassá go šat Sámediggái, muhto doallá ain movtta badjin.

Šiella ii oaččo go 0.8 proseantta jienain, boahtá ovdan ođđa oaiviliskkadeamis. Viđas 600 olbmos vástidit ahte livčče jienastan bellodaga jus odne livččii válgabeaivi.

Siiddut