Veahkaválddálašvuohta lagas birrasis

Odne galgá Ovttastahtton Našuvnnaid (ON) nissonlávdegoddi gažadit Norgga. Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen áigu ohcalit čuovvoleami dutkanraporttain veahkaválddi birra lagas gaskavuođain sámi servodagas, sihke strategiijaid ja doaibmaplánaid hámis.

 

Gárttai giddagassii go lei doaruhan.

Raporta veahkaválddi birra lagaš oktavuođain sámi servodagas čuovvoleapmin, bovde Sámediggi sámi gielddaid ovttasbargat buoridan dihtii fálaldaga sidjiide geat vásihit veahkaválddi lagaš oktavuođain.

Nuppi beassášbeaivvi galgá leat čuožžilan veahkaválddálašvuohta ovtta pára gaskka Kárášjogas. Olmmoš gii oinnii dan, riŋgii politiijaide, muhto politiijat eai vuoddján Leavnnjas Kárášjohkii dan dihte.

Veahkaválddálašvuohta lagas birrasiin:

Eambbogat váidet politiijaide veahkaválddálašvuođa lagas birrasiin, muhto ollu dain áššiin heaittihuvvojit.

Marion Anne Knutsen muitalii Sámedikkis mo veahkaválddálašvuohta váikkuha olbmuid ja ávžžuha olbmuid rahpasit hállat dávjá dan birra, go dat dearvvasmahttá olbmo.

Muhtin dievdu lea dubmehallan 10 mánnui giddagassii maŋŋel go skáidnii, nájai ja čuokkui áhčis niibbiin diimmá juovllaid.

Kárášjogas lea dievdu váldon giddagassii go galgá leat áitán sogalaččaid lagasbirrasis.

Guovdageainnu suohkan galgá álggahit fierpmádaga mii galgá bargat veahkaválddálašvuođain lagas birrasis. Mánáidsuodjalusa fágalaš jođiheaddji Berit Anette Hætta muitala ahte suohkan lea ovdal lihkostuvvan bures dákkár fierpmádagain.