Válggat 2017

Sámediggeválggas vuoittahalle gaskageardán bellodagat

Árjjas livčče beassan sisa Sámediggái golbma áirasa jus sámediggeválggas livčče dássádahttináirasat. Dál gáibida Árjja áidna sámediggeáirras válgaortnega rievdadit.

Vaikke Árja oaččui badjel viđa geardde eambbo jienaid go Guovdageainnu Dáloniidsearvi (GDS), de eai liikká ožžon eambbo áirasiid Sámediggái go GDS ge dagai, namalassii ovtta.

Smávva bellodagat, mat eai beassan ovttain ge áirasiin Sámediggái, ožžo nubbin eanemus jienaid sámediggeválggas. – Dat jienat leat duohtavuođas mannan duššái, dego njuolggut bálkestuvvon ruskalihttái, lohká servodatberošteaddji.

Dušše okta meahcástanealáhusdoalli Sámediggái:

Vaikke NSR lea dahkan buoremus válgga moattilogi jahkái, de goitge oaivvilda Davvikalohttaálbmoga njunuš ahte sii leat beahttán oasi álbmogis oalát ja guhkit áigge juo. Son lea áidna sámediggeáirras geas lea meahcástanealáhus.

NSR leat gearggus cegget eanetlogu stivrejumi Sámedikkis, ja lea juo geahčadan geaiguin áigu álgit ságastallat cegget ovttasbarggu ja stivret boahttevaš njeallje jagi.

Buot golbma bellodaga mat bálkestedje NSR ráđi leat mannan maŋos dáin válggain. NSR fas ovdána bures.

95,1% jienain leat lohkkon ja čájehuvvo ge ahte alit/alihis lea buoremus vejolašvuohta cegget ráđđehusa gos Erna Solberg šaddá stáhtaministtariin.

Dás oainnát geat varraseamos válgaprognosaid mielde leat beassan Sámediggái.

Olgešbellodaga vuosttaševttohas Nuortaguovllus Nils Kristian Winther lohká leat stuorra losses áššit mat lea váikkuhan Olgeža bohtosiid Sámediggeválggaide.

Stuoradiggeválggas lei Guovddášbellodat čielga vuoiti Guovdageainnus. 33,7 proseantta jienain leat ožžon dan suohkanis. – Duhtavaš, lohká Jan Ole Hermansen.

Siiddut