Válgabohtosat

Vaikke Árja oaččui badjel viđa geardde eambbo jienaid go Guovdageainnu Dáloniidsearvi (GDS), de eai liikká ožžon eambbo áirasiid Sámediggái go GDS ge dagai, namalassii ovtta.

Buot golbma bellodaga mat bálkestedje NSR ráđi leat mannan maŋos dáin válggain. NSR fas ovdána bures.

Dás oainnát geat varraseamos válgaprognosaid mielde leat beassan Sámediggái.

Badjel bealli jienain leat lohkkon ja Bargiidbellodaga presideantaevttohasas Ronny Wilhelmsen lea loktánan mokta.

Ovdal go ollislaš válgabohtosat leat čielgan,  de ii dieđe Tørfoss eará go leat duđavažžan.

Johttisápmelaččaid Listtu vuosttaševttohas Berit Marie E. Eira ii vel illut ovdal go buot bohtosat čilget. Sis lea doaivva oažžut guokte áirasa Sámediggái.

Guovdageainnu dáloniid searvvi Isak Mathis O. Hætta jáhkká oažžut áirasa Sámediggái, vaikke dássážii eai leat ožžon go 0,8 proseantta jienain. Prognosat čájehit ahte ii leat vuos áirras Guovdageainnu dáloniid searvái. – Jáhkán go buot Guovdageainnu jienaid leat lohkan, de lea áirras siste, lohká Hætta.

Vibeke Larsena ođđa bellodat oaččui 1,7 proseantta jienain, dain vuosttaš bohtosiin. Larsen ii dieđe beassá go šat Sámediggái, muhto doallá ain movtta badjin.

Dán áššis gávnnat prognosaid ja makkár áirrasjuohku orru šaddamin. Mii ođasmahttit siiddu dađistaga.

Dušše Ávjovári ja Davvi válgabiiriin lea gaskaboddosaš válgaboađus válgaija. Loahpalaš válgaboađus sáhttá ádjánit guokte vahku.

Siiddut