Siskkit Čorgas ja Lagešduottar

Heajos ealáhaga dihte leat Siskkit Čorgas Ja Lágesduottar johtán geasseorohahkii ja bivdán Fylkkamánni geassit ruovttoluotta sierralobiid guovllus.