Šiella

Muhto ii jáhke vel ovdal go buot jienat leat lohkkon.

Vibeke Larsena ođđa bellodat oaččui 1,7 proseantta jienain, dain vuosttaš bohtosiin. Larsen ii dieđe beassá go šat Sámediggái, muhto doallá ain movtta badjin.

NSR, Bargiidbellodat ja Šiella leat ovttaoaivilis ahte Sámediggi ferte vuoruhit veahkaválddálašvuođa boazodoalus, muhto Šiela listaevttohas oaivvilda ahte dál lea ságastallon doarvái, ja dál ferte doaimmaid bidjat johtui siiddain gos dihtet lea veahkaválddálašvuohta.

Finnmárkku pensionistasearvvi jođiheaddji oaivvilda ahte Sámediggi ­berre bargat eanet vai boarrásat birge­jit bálvalusaiguin mat leat dál digitála hámis ja dárogillii.

Dálvet lei Ávviris guhkebuš artihkalráidu veahkaválddálašvuođa birra boazodoalus, go boazosápmelaččat ieža ja boazopolitiijat muitaledje garra dili meahcis. Dál lea Ávvir čohkken golbma bellodaga digaštallamii dan fáttá birra. Geahča video válgadigaštallamis ášši birra dás!

Šiella ii oaččo go 0.8 proseantta jienain, boahtá ovdan ođđa oaiviliskkadeamis. Viđas 600 olbmos vástidit ahte livčče jienastan bellodaga jus odne livččii válgabeaivi.

Siiddut