Sámediggepresideanta

Dušše okta Davvi-Norgga skuvla lea vuoitán Benjamin-bálkkašumi dán rádjai. Sámediggepresideanta Vibeke Larsen oaivvilda ahte sámi skuvllain maid ánssášit vuoitit bálkkašumi ja ávžžuha olbmuid nammadit iežaset skuvlla.

– Sápmelaš han bargá beaivválaččat dásseárvvu ovddas ja vuosttalda rasismma, lohká son.

ON álgoálbmotvuoigatvuođaid julggaštus 10 jagi:

ON álgoálbmotvuoigatvuođaid julggaštusas lea odne 10 jagi ávvudeapmi. Sámediggepresideanta Vibeke Larsen oaivvilda unnán dahkkon Norggas implementeret dahje bidjat doibmii julggaštusa, ja vuordá ahte ráđđehus dál álggaha dan barggu.

Sámediggeráđđi lea beahttašuvvamiin Finnmárkku buohcciviesu mearrádussii heaittihit 10 virggi fáhkka ambuleanta joavkkus psykiátralaš dearvvašvuođas gokčan dihtii doaimma vuollebáhcaga.

Sanner čuovvola Larsena ávžžuhusa:

Divttasvuonas lea heahtedilli, oaivvilda gieldaministtar, ja bovde čoahkkimii gos ságastallet movt Divttasvuona áššiid galgá čoavdit ja čuovvolit.

Sámediggepresideanta Vibeke Larsen ii dohkket dan sohkabealevealaheami man skiipahoavda Sandra Andersen Eira lea vásihan.

Dan rájes go sámediggepresideanta Vibeke Larsen doalai ođđajagisártni dárogillii, lea digaštallan leavvan sosiála mediain giellageavaheami birra. Oallugat oaivvildit ahte sámediggepresideanta ferte máhttit sámegiela, earát fas illudit go dárogielat sápmelaččaid jietna maid gullo.

Sámediggi juolluda 500 000 ruvnno Sámi allaskuvlii, vai čielggada sámegiel buohccidivššároahpu.