Roy Arne Kvitfjell

Oahppit sáddejuvvojedje ruoktot, ja skuvla sáddii SMS-dieđu váhnemiidda dáhpáhusa birra.

Sámeskuvla galgá leat beassan stádabušehttii.