NSR

NSR leat nu gearggus go sáhttet dál álgit šiehtadallat ovttasbargoguimmiiguin, go dál lea sis šiehtadallanjoavku maid válmmas.

Mii lea gaskamearálaš ahki sámediggeáirasiin? Na NSR:s goit leat dál olleš gávcci dan logi nuoramus áirasiin.

NSR orru sámediggeválgga válgavuoiti, ja áibbas sihkkarit Ávjovári válgabiirre vuoitit. Geahča video:

NSR presideanta ii duostta vuos illudit, muhto mieđiha ahte sis leat buorit prognosat mat dán rádjái leat boahtán.

NSR, Bargiidbellodat ja Šiella leat ovttaoaivilis ahte Sámediggi ferte vuoruhit veahkaválddálašvuođa boazodoalus, muhto Šiela listaevttohas oaivvilda ahte dál lea ságastallon doarvái, ja dál ferte doaimmaid bidjat johtui siiddain gos dihtet lea veahkaválddálašvuohta.

Dálvet lei Ávviris guhkebuš artihkalráidu veahkaválddálašvuođa birra boazodoalus, go boazosápmelaččat ieža ja boazopolitiijat muitaledje garra dili meahcis. Dál lea Ávvir čohkken golbma bellodaga digaštallamii dan fáttá birra. Geahča video válgadigaštallamis ášši birra dás!

Servodatberošteaddji ja sámi áššiid ovddi­deaddji Tore Bongo eret vádjolii borgemánu 27. beaivvi Hámmárfeastta buohcciviesus.

Sámedikki stuorámus bellodagain leat olu áŋgiris nuorat, ja sámediggepresideantaevttohasa guovttos dáhttuba olahit vel eanet nuorra jienasteddjiide. Odne searvaba politihkalaš doaluide mas nuorat leat ulbmiljoavkun.

Bargit gávppiin ja eará bargosajiin galgga­šedje sákkastit «Sámás muinna» mearkka raddái vai bálvalusdárbba­šeaddji oaidná ahte bargi hálddaša maiddái sámegiela.

Siiddut