Nordlándda fylkkamánni

Sámi jietna stivrenjoavkkus jáhkká ahte olu fuomášupmi áššis dagaha guoddorievdama.

Nordlándda Fylkkamánni lea bearráigeahččan Divttasvuona suohkana ja almmuhan raportta mas boahtá ovdan ahte suohkan ii leat oahpahuslágaid čuvvon.

Sámegiella lea bivnnut Nordlánddas:

Nordlándda fylkkas illudit go ledje 172 máná geat ožžo sámegieloahpahusa vuođđoskuvllas diibmá, ja dat lea alimus lohku dán rádjái ja olahus Nordlánddas.

Nordlándda fylkkas vuosttildit eanaš gielddat suohkan-ovttastahttimiid, danin árvala fylkkamánni bákkus ráhkadit ođđa ja stuorát gielddaid.