Mánáidgárdi

Dál lea áibbas lunddolaš ahte masá buot mánáin lea mánáidgárdesadji, muhto moaddelot jagi áigi lei dilli áibbas eará.

Maŋimuš gávcci jagis lea skuvlaastoáiggedoaibma divron, muhto mánáidgárdesajit gal leat hálbon.

– Váhnemat berrejit vuđolaččat jurdilit ovdal go bidjet unnamánážiid mánáidgárdái, ja geahččalit gávdnat eará čovdosiid, lohká lektor.

Fylkkamánni lea bivdán Kárášjoga gieldda dárkileappot geahčadit mánáidgárddi gos mánát galget doaruhuvvon.

Jagi 2010 rájes leat 61 oahpaheaddji, veahkkebargit ja mánáidgárdebargit dubmehallon, golmmas leat áššáskuhtton ja logis dutkojuvvojit ahte leat go rohcošan.

Fylkkamánni bivdá mánáidgárdeeiseválddi Kárášjoga gielddas bidjat johtui bearráigeahču ovtta mánáidgárddis jođánepmosit, go leat ožžon dieđuid doaruhemiid ja givssidemiid birra.

Dál besset maid mánát geat devdet jagi čakčamánus ja golggotmánus oažžut seamma rievtti beassat álgit mánáidgárdái go eará mánát geat ovdal čakčamánu devdet jagi

DRAMATIHKKA MÁNÁIDGÁRDDIS:

Duođalaš dáhpáhus ja dramatihkka Beardus odne go áibbas amas dievdu bođii mánáidgárdái ja válddii oktavuođa mánáiguin.

Dá lea beare okta fáddá semináras mii álgá odne jo Álttás Finnmárkkus.

Loabága sámi mánáidgárddi leat sirdán Fossbakkenis Ruŋggu gilivissui, go mánáidgárdevisti ii leat dohkkálaš.