Máhttodepartemeanta

Dán jagi juolluda ráđđehus 70 miljovnna ruvnno fidnofágaide vai nannejit oahpposajiid fylkkain.

Jávkannjuolggadus, mii doaibmagođii mannan skuvlajagi, orru leamaš ávkin. Lea unnit jávkan, ja eambbosat cevzet.

Guovdageainnu sátnejođiheaddji lei bovden Statsbygga boahtit suohkanstivrii muitalit teáhtera ja joatkkaskuvlla oktasaš vistti birra. Statsbygg ii sáhttán boahtit go eai lean vel ožžon diŋgojumi ráđđehusas.

Ráđđehus nanne Norgga gilvalannávccaid dakko bokte go vuoruha máhtu ja dutkama. 2018 stáhtabušeahtas evttoha ráđđehus nannet bargguid árradoaimmaid dáfus mat addet buori vuođu mánáidgárddiin ja vuođđoskuvllain, ja nannet juolludemiid dutkamii, fidnofágaide ja fágaskuvllaide.

Ráđđehus oaivvilda ahte buot bargit mánáidgárddiin galget beassat ovdánahttit gelbbolašvuođaset.

Finnmárkku fylkkagieldda oahpahusváldolávdegotti jođiheaddji Johnny Ingebrigtsen sávvá riikaviidosaš mearrabiebmooahpu fálaldaga Várggáide.

Máhttodepartemeanta lea Stuorradiggedieđáhusas  «Lærelyst - Tidlig innsats og kvalitet i skolen» , evttohan ahte Sámi lohkanguovddáš galgá oažžut seamma organisatoralaš rámaid go dálá nationála guovddážat, ja oažžut seamma vuođđoruhtadeami go dat.

Máhttoministtar Torbjørn Røe Isaksen háliida ahte doaresbeale suohkanat galget oččodit oahpaheaddjestudeanttaid bargui, ovdal go gerget oahpuin.

Dál lea almmuhuvvon ođđa neahttasiidu mainna váhnemat sáhttet iskat leat go mánáidgárddiin doarvái bargit ja lea go daid bargiin oahppu.

Mánáidgárdedivvagat hálbo miessemánu 1. beaivvi rájes, dan oktavuođas lea ráđđehus árvalan lasihit gielddaide 41,7 miljovnna ruvnnu dán jagi.

Siiddut