lullisámegiella

NRK prográmmaráđđi galgá odne meannudit vihtta váidaga mat leat boahtán go prográmmajođiheaddji sámásta.

Fovsen guovllu lullisámit ballet ahte bieggamillopárkkat dagahit ahte Fovsen boazodoallu nohká go eai juksan mieđiheami árvvoštallanrievttis bissehit bieggafápmorusttega huksenplánaid Storheias.

Sámegiella lea bivnnut Nordlánddas:

Nordlándda fylkkas illudit go ledje 172 máná geat ožžo sámegieloahpahusa vuođđoskuvllas diibmá, ja dat lea alimus lohku dán rádjái ja olahus Nordlánddas.

Raarvihke suohkan háliida nannet lullisámegiela Norgga ja Ruoŧa beale Sámis, ja lágidit giellanannenseminára.

Odne eahket gullogoahtá lullisámegiella fas Nea Radios.

Oahpponeavvuid ovdánahttinbargu lea álggahuvvon sidjiide geain lea lullisámegiella vuosttašgiellan joatkkaskuvllas.

Dát lea namma vuosttaš lullisámegiel rádioprográmmas mii gullogoahtá boahtte bearjadaga rájes P2 rádiokanálas. Ávvir lea humadan singuin geat galget dán barggu doaimmahit.

Nea Radio álggaha lullisámegiel sáddagiiguin otne diibmu 18.15.

Nea Radio álggaha lullisámegiel sáddagiid čakčamánu loahpas.