liseansabivdu

Liseansabivddus besse njeallje guovžža báhčit.

Mannan bivdojagi báhččojedje 18 gumppe. Fargga álgá fas liseansa gumpebivdu, ja sáhttet vel eambbo báhččot.

Sotnabeaivvi álgá geatkki liseansabivdu. Oktiibuot lea lohpi njeaidit 113 geatkki, mii lea seamma go diibmá, dieđiha Birasdirektoráhtta.

Dal álgá geaktki bivdin aivve fargga ja boraspirelávdegoddi lea mearridan man ollu getkkiid lea lohpi bahčit 2016/2017 áigodagas Tromssa guovllus.

Birasdirektoráhtta rahpá vejolašvuođa njeaidit čieža guovžža olles Noggas, hehtten dihte boahttevaš vahágiid guohtunealáhusaide, nu movt šibitdollui ja boazodollui.