Kivilompolo tuollostašuvdna

Duiskka mátkejoavku lea dohkkehan ja máksán sáhku man ožžo ikte eahkes go válddahalle fievrrideames beare ollu dorskefileaid rastá rájá.

 

Sáhkkohalai čuđiin ruvnnuin juohke kilo nammii.

Tuollárat duoguštedje 39 kilo guoli.