Kåre Olli

Bargiidbellodagas orru oalát roassu dál. Ávjovári válgabiirre listonjunuš, Kåre Olli, dovdá beahtahallan ja rámida NSR go leamaš čielggas válgagiččus ja go lea sámegielat presideantaevttohas.

NSR, Bargiidbellodat ja Šiella leat ovttaoaivilis ahte Sámediggi ferte vuoruhit veahkaválddálašvuođa boazodoalus, muhto Šiela listaevttohas oaivvilda ahte dál lea ságastallon doarvái, ja dál ferte doaimmaid bidjat johtui siiddain gos dihtet lea veahkaválddálašvuohta.

Dálvet lei Ávviris guhkebuš artihkalráidu veahkaválddálašvuođa birra boazodoalus, go boazosápmelaččat ieža ja boazopolitiijat muitaledje garra dili meahcis. Dál lea Ávvir čohkken golbma bellodaga digaštallamii dan fáttá birra. Geahča video válgadigaštallamis ášši birra dás!

Meahcásteaddji bijai politihkkáriid digaštallat movt giela seailluhit jus ii beasa árbevirolaš bargguid bargat, ja politihkkáriin lei diehttelas iešguđetge oaivil movt olihit dan áigumuša.

Johttisápmelaččaid listtu nubbievttohas ­oaivvilda ahte sámi vuoigatvuođat eai galgga sáhttit vuvdot sámiid hálddus eret, ii galgga sáhttit leat gávpegálvun.

Bargiidbellodaga lista­njunuš ii leat eahpá­dusas ahte sámegiella ferte vuoru­huvvot, ja Sámediggi ferte vel eambbo ruđalaš ­návccaid geavahit seailluhan dihtii sámegiela boahtte­áiggis.

NRK Sápmi ja Ávvir leaba bivdán listtonjunnošiid geat oassálastet sámedikkeválggaide 2017, vástidit moadde gažaldaga iežas birra. Dá lea okta kandidáhtain:

Nuorra valáštalli oaččui dán jagáš SVL-N nuoraidstipeandda. Son lea áŋgir, buorre čuoigat ja duođai SVL-N nuoraidstipeandda veara, lohká ovddeš SVL-N jođiheaddji Kåre Olli.

Boahtte dálvvi leat fas Arctic Winter Games dálveriemut, SVL lea dál almmuhan álgojoavkku, geat fas galget gilvalit beassat loahpalaš jovkui fárrui.

Sámi Heargevuodjin Lihttu (SHL) ja Sámi Valáštallan Lihttu – Norga (SVL-N) leat soahpan ovttastahttit Norgga heargegilvaleddjiid seamma lihttui.

Siiddut