Joker

Deanunisu Mary Ann Johnsen rikkui badjel 3,5 millijovnnain lávvardaga.

Nu logai 51-jahkásaš Elin Karlsen Báhcavuonas eret, ja beasai loahpas ávvudit go vuittii 3,2 miljovnna ruvnno Jokeris.

Liv Elin Stabell, guhte lea Girkonjárggas eret, vuittii ikte guokte miljovnna Joker-spealus.

Málatvuomi nisu faskii 2.162.000 ruvnnu Joker spealus Norsk Tippingas.