Guohtoneatnamat

Ikte lei boazodoallostivrras čoahkkin, ja doppe mearridedje Eanandoallodepartemeanttas bivdit veahki Finnmárkku boazodolliide, gos dál lea heajos guohtondilli.

Ohcaledje eiseválddiid boazodoallokonferánssas:

Unnán eiseválddit leat searvan boazodoallokonferánsii mii dáid beivviid lágiduvvo Troandimis. – Dat lea assimileren, lohká okta boazodoalli.

Siiddat joavdagoahtán dálveeatnamiidda, ja muhtin sajiin leat čuožžilan nákkut.

Álttá nammamánni meannudii bearjadaga ahte galgá go bákkus lonistit eatnamiid mat gullet Fálá, Fieddara, Válgenjárgga ja Lákkonjárgga orohagaide. Statnett dat lei stevdnen orohagaid nammamánneriektái, go áiggošii ráhkadišgoahtit ođđa el-fápmolinjá Báhccavuonas Skáidái. Mearrádus celko moatti beaivve geahčen.