Geatki

Sotnabeaivvi álgá geatkki liseansabivdu. Oktiibuot lea lohpi njeaidit 113 geatkki, mii lea seamma go diibmá, dieđiha Birasdirektoráhtta.

Orohat 13, Lágesduottar, lea čállán reivve Finnmárkku Fylkkamánnii gos bivdet sin čorget eret boraspiriid, erenoamážit getkkiid, sin guottet báikkis.

 

Dán jagi leat registreren 50 geatkečivgama Norggas. Dat leat 11 čivgama eambbo go Stuoradiggi lea mearridan.

Dal álgá geaktki bivdin aivve fargga ja boraspirelávdegoddi lea mearridan man ollu getkkiid lea lohpi bahčit 2016/2017 áigodagas Tromssa guovllus.

Dán jagi leat registrerejuvvon 65 geatkečivgama Norggas, ja dat lea 26 eambbo go Stuoradiggi lea mearridan našunála nállemihtus.

Leago rieban nu gávvil ahte ii fáhtehala geatkái? Geahča erenomáš filmma man Stáda luonddubearráigeahčči darvehii báddái.