Deanunjálbmi

Øystein Hauge muitala ahte njuorjjomáddodat lea laskan Deanunjálmmis maŋŋá go njuorjju ráfáiduvvi 1991:s. Deanunjálmmis šaddet njuorjjočivggat sáttogáttiin ja Hauge lohká dat lea áidna njuorjjomáddodat mii dan dahká Norggas.

Maŋŋebárgga fiškalii Deanu mearrabivdi Sverre Kimo Pedersen ja su mearrabivdoskibir Knut Arne Eriksen stuorra dorski iežaska sáibmii Deanunjálmmis. Pedersen lohká son ii goassige leat goddán ná stuorra dorski.