Biras

Birasgáhttejeaddjit čájehedje vuossárgga jiekŋabácci olggobealde Oslo diggegotti symbolan dálkkádatriekteáššái mii álggahuvvo stáhta vuostá maŋŋebárgga.

Norgga valáštallanlihttu lea ovttasbargan «Greener Events» ja ráhkadan birasgiehtagirjji Norgga valáštallamii. Girjji lei vejolaš ráhkadit skeaŋkka čađa «Sparebankstiftelsen DNB». Valáštallanrusttegat ja lágideaddjit iešguđet doaluin ja aktivitehtain galget sáhttit oažžut rávvagiid ja hárjehallat čađahit ceavzilis ja birasseasti doaimma.

Olusat leat vásihan ahte čakčat bahkkejit sáhpánat sisa, eaige olbmot liiko ahte dat bohte dáluid sisa. Olu olbmot gilvet sáhpánmirkko loktii dahje kievkkanskáhpii goddin dihtii daid elliid. Dán mirkko váikkuhusaid birra eai leat goassege dutkan

Nordlándda fylkkagieldda ealáhusa fylkkaráđđi, Sosialisttalaš gurutbellodat, Mona Fagerås, lohká ođđa birrasa ja oljoeastadanguovddáš Lofuohtas/Viestterállasis attášii stuorra váikkuheami eastadit áhpenuoskkideami boahtte áiggis. Son rámida ráđđehusa dálkkádat- ja birasdepartemeantta bokte go bajidit dákkár dehálaš fáttá áigeguovdilis áššin.

Tsjernobyl-lihkohisvuođa radioaktiiva bázahusat leat unnán váikkuhan guohtonelliide 2015:s. Eanandoallodirektoráhta mávssii birrasiid 300 duhát ruvnnu buhtadussan, lihkohisvuođabuhtadus ii leat goassege leamaš unnit go dán jagi.

Boazodoalli mielas lea biraskriminalitehta ja luonddunuoskkideapmi guođđit suoidnespáppaid lundui, ja oaivvilda dákkár jurdilmeahttunvuohta áitá boazoguohtoneatnamiid boahtteáiggi. Lága mielde dattege ii leat dát kriminalitehta.

Vaikke eai ožžon ge doarjaga Sámedikkis, buvttadit ođđa bargobiras app:a sámegillii, de fitnodat liikká čađahii prošeavtta.

Finnmárkku Luonddugáhttánlihttu válljii mannan vahkkoloahpa ođđa stivrra.