Bargiidbellodat

Bargiidbellodaga Sámediggejoavkku mielas lea Norgga Almmolaš Čielggadeapmi (NÁČ) «Váibmogiella» evttohan ollu buori doaimmaid ožžodit eambbo sámi giellageavaheddjiid, muhto de ferte ráđđehus juolludišgoahtet eambbo ruđa.

​Vibeke Larsen (Bb) cuiggoda Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) njunnoša Aili Keskitalo go lea lohkan ahte Sápmi lea ollen luoddaerrui sámediggeválggain boahtte jagi. Larsen oaivvilda stuoradiggeválggaid leat deháleappot sámepolitihkkii.

Bargiidbellodat lea dál ráhkkanišgoahtán sámedikkeválggaide, muhto Ávjováris leat maŋidan nominerema.

Bargiidbellodat Nuorta válgabiires leat nammadan Helga Pedersena iežaset presideantaevttohassan.

Bargiidbellodat Viesttarmearas lea maid doallan nominašuvdnačoahkkima lávvardaga, doppe válljejedje Vibeke Larsena bajimussii.

Bjørn Inge Mo lea válljejuvvon Bargiidbellodaga sámediggepresideantaevttohassan Gáisi válgabiires.

Bargiidbellodaga sámediggeáirras John Kappfjell oaivvilda maŋimuš áiggi «Chronic Wasting Disease» dávdda leavvama čájehit dárbbu ásahit riikkaviidosaš dearvvašvuođabálvalusa bohccuid várás.

Ronny Wilhelmsen lea ovttajienalaččat válljejuvvon fas nammaduvvot Sámediggái Bargiidbellodaga davveguovllu válgabiire nominašuvdnalávdegottis.

Bargiidbellodat ii dohkket goarideami go áigot heaittihit ovtta ambulánsagirdi Álttás ja ásahit jetgirdi mii galgá Romssas.

Bargiidbellodaga sámediggejoavku oaivvilda Sámediggeráđđi ja ráđđehus eai vuhtii váldde guohtunealáhusaid dárbbuid , go evttohit viiddidit gumpesona Mátta-Sámi boazodoalu guovllus.

Siiddut