Bargiidbellodat

Bargiidbellodaga lista­njunuš ii leat eahpá­dusas ahte sámegiella ferte vuoru­huvvot, ja Sámediggi ferte vel eambbo ruđalaš ­návccaid geavahit seailluhan dihtii sámegiela boahtte­áiggis.

Buolbmát-čoahkkimis čuoččuhuvvui ahte lea Sámi árbevirolaš bivdu mii dál lea fallehuvvon dainna ođđa Deanosoahpamušain, mii dál lea fámus.

Ikte lei Bargiidbellodaga, Martin Kolberg, Buolbmágis ja Deanušaldis. Sus lei lohpádus seahkas mielde luossaberošteddjiide: «Jus mii vuoitit válgga de šaddá ođđasit šiehtaduvvot deanosoahpamuš»

NRK Sápmi ja Ávvir leat bivdán listonjunnošiid, geat oassálastet 2017 sámediggeválgii, vástidit moadde gažaldaga iežaset birra. Dá lea okta kandidáhtain:

NRK Sápmi ja Ávvir leaba bivdán listtonjunnošiid geat oassálastet sámedikkeválggaide 2017, vástidit moadde gažaldaga iežas birra. Dá lea okta kandidáhtain:

NRK Sápmi ja Ávvir leaba bivdán listtonjunnošiid geat oassálastet sámedikkeválggaide 2017, vástidit moadde gažaldaga iežas birra. Dá lea okta kandidáhtain:

NRK Sápmi ja Ávvir leaba bivdán listtonjunnošiid geat oassálastet sámedikkeválggaide 2017, vástidit moadde gažaldaga iežas birra. Dá lea okta kandidáhtain:

Suoidnemánu 2017 bellodatbaromehter:

Árja massá eanas áirasiin jus livččii dál leamaš sámediggeválga, ja stuorimus bellodagat, Bb ja NSR, fas ovdánivčče.

Bargiidbellodat almmuhan sierra boazodoallopolitihkaprográmma:

Bargiidbellodat lea gieskat almmuhan sierra boazodoallopolitihkaprográmma, ulbmil lea buoridit Norgga boazodoallopolitihka ja heivehit dán buorebut boazosámiide.

Siiddut