Bargiidbellodat

Bargiidbellodat háliida nannet Našunála johtolatplána.

Bargiidbellodat bidjá 600 miljovnna ruvnno alternatiiva bušehttii, sierra mánáidgárdepáhkkii. Bealli ruđas geavahuvvo jorgalit ráđđehusa evttohusa mas háliidit lasihit alimus hatti. 

Muohtačalmmit-julggaštusas man ođđa sámediggeráđđi lea hábmen, čuožžu maid ráđđi jurddaša bargat sámediggeáigodaga 2017-2021. Stuorámus opposišuvdnabellodaga sámediggeáirras Ronny Wilhelmsen kommentere mo sin mielas lea julggaštus.

Bargiidbellodaga sámepolitihkalaš ovddasteaddji Stein Erik Lauvås lohká ráđđehusa buktán beare heajos stáhtabušeahttaevttohusa sámi juolludemiid dáfus.

Bargiidbellodat beassá jođihit Sámedikki maiddái boahtte njeallje jagi, ja Elisabeth Erke lea válljejuvvon ámmáhii.

Bargiidbellodaga fylkasearvvit Finnmárkkus ja Romssas galget časkojuvvot oktii boahtte jagi, vai heivehuvvojit ráđđehusa mearrádussii mii lea ahte fylkkat galget ovttastahttojuvvot, liikká vaikke bellodat lei regionođastusa vuostá.

Buot golbma bellodaga mat bálkestedje NSR ráđi leat mannan maŋos dáin válggain. NSR fas ovdána bures.

Badjel bealli jienain leat lohkkon ja Bargiidbellodaga presideantaevttohasas Ronny Wilhelmsen lea loktánan mokta.

Bargiidbellodagas orru oalát roassu dál. Ávjovári válgabiirre listonjunuš, Kåre Olli, dovdá beahtahallan ja rámida NSR go leamaš čielggas válgagiččus ja go lea sámegielat presideantaevttohas.

Bargiidbellodaga presideantaevttohas ii leat duhtavaš gaskaboddosaš válgabohtosiiguin.

Siiddut