Aslak Anders Gaino

Guovdageaidnulaš Aslak Anders Gaino lea ráhkadišgoahtime sámi breahttaspealu. – Dát galggašii šaddat dakkár speallun mainna sáhttá vaikko olles eahkeda speallat, lohká quiz-berošteaddji.

Dán jagaš dievdofinála Nilut Cupas lei mearehis gelddolaš. Boađus lei 3-3 go goappaš vuorut ledje nohkan, dasto šattai nu ahte goabbá joavku ovdal báhčá moala, vuoitá. Nagirvári lunttat ledje dán jagi buoremusat.