Almmuhus

Almmuhus

Berit Marie Lise Eira

Dál leat 87 olbmo unnit barggu haga Finnmárkkus, go diibmá dáid muttuid.

Duorastaga deaivvadeigga eanandoalloministtar ja birasministtar Nordfjella guovllu rádjágielddaid sátnejođiheddjiiguin.

Dát dáhpáhuvve dan botta go don ođđet.

Stuorradiggelávdegoddi háliida čielggadit galgá go meahcceláhka doaibmagoahtit maiddái Nordlánddas ja Tromssas. Sámediggeráđđi imašta go dát ii leat leamaš oba fáddán ge makkár ge konsultašuvnnain, dál vuosttaldit dán árvalusa.

June Sommer Strask lea geahččalan feara makkár ámmáhiid ovdal go čálligođii girjjiid. Dál almmuha ođđa mánáidgirjji man lea gohčodan «Giegačivga Filius».

Doarjjakonsearttas su nammii, oaččui Jovsset Ánte Sara guokte luođi. Dás beasat guldalit daid.

Ráđđehus lea rievdaduvvon stáhtabušeahtas árvalan lasihit doarjaga ja ruhtadeami iešguđet sámi doaimmaide, liikká ii leat sámediggepresideanta duđavaš.

Stáhtameteorologa Jon Smits dálkedieđáhusas lea jeđđehus Davvi-Norgii.

Ihttin, lávvardaga, galgá IL Nordlysa A-joavkkus leat vuosttaš ruovttučiekčan Sállana vuostá Niitoguolbanis Kárášjogas.

 

 

Fylkkamánni addá vuodjinlobi NRK «Giđđajohtin minuhtas minuhttii» prográmmii, vaikke leage geassán buot sierralobiid muđuid Fálesnuori suohkanis.

Árvvoštallan:

Beaivváš Sámi Našunálateáhter lea dál johtimin iežaset ođđa mánáidteáhterbihtáin «Rievssatčivga». Ávvira árvvoštalli finai geahččamin čájálmasa go gallededje Kárášjoga.

Deatnogátte Nuorat dat ožžo dán jagáš Áillohaš-bálkkašumi. Ieža gal ledje jáhkkán dien áiggi vássán.

Sámi Grand Prix 2017

John André Eira lea dán jagá Sámi Grand Prix vuoiti juoiganoasis.

Ávvir árvvoštallá dán jagi SGP oasseváldiid luođis luohtái ja lávlagis lávlagii.

Duorastaga lágiduvvo Liet International lávlungilvu, dás beasat lohkat eambbo oasseváldiid birra.

Norgga Sámiid Riikkasearvvis dattetge eai loga leat vuordemeahttumin ahte dieđáhusas válljejit hilgut ealáhusa dárbbuid, go Ovddádusbellodat dál stivre Eanandoallodepartemeantta.

Stuorradiggedieđáhus boazodoalu birra:

Dás beasat lohkat buot strategiijaid ja doaibmabijuid maid ráđđehus árvala stuorradiggedieđáhusastis boazodoalu birra.

Stuorradiggedieđáhus boazodoalu birra almmuhuvvo odne:

Odne almmuhuvvo stuorradiggedieđáhus boazodoalu birra. Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi jođiheaddjis eai leat gal alla vuordámušat dasa.

– Buot dehálamos han lea ahte pasieanta ja doavttir áddeba goabbat guoibmáseaskka, oaivvilda Teigmo. Danne lea álggahan prošeavtta man mielde buohcciviesut galget automáhtalaččat oažžut dieđu jus dárbbašuvvo sámegiel dulka.

Stuorát uđasvárra Romssas dagaha ahte politiijat ja eará etáhtat čavgejit gearggusvuođadoaimmaid. Máŋgga sajis lea várradássi badjánan njelježii, mii lea nubbin alimus dássi.

Siiddut