Almmuhus

Almmuhus

Gilli gos giella ain gullo

JORGALA SEALGGI DÁRUIDUHTTIMII: Gáivuotnalaš Idar Pedersen lea vásihan dáruiduhttima ja vuostálastima sámevuhtii. Olbmot lávejedje olgguštit su go son nu čielgasit ovddastii sámevuođa, muhto mearridii jorgalit sealggi dáruiduhttimii ja válddii ruovttoluotta giela ja kultuvrra. Govven buot govaid: Inger Kristina Gaup-Kaseka

Gáivuona suohkanis lea sámi kultuvra fas ealas, maŋŋel go dáruiduhttin lei measta jávkadan sámevuođa. Beaivválaččat gullo eanas dárogiella, muhto Sámi álbmotbeaivvi ihtet luhkat, gávttit ja giella fas gullo.

Almmuhuvvuon: 
Duorastat, 7 Guovvamánu, 2019 - 14:41
Fáddásánit: 

Dan ii livčče gáivuonalaš Idar Pedersen goasse sáhttán niegadit go nuorra lei.

Son muitala muhtun árgabeaivvi birra go sii besse gullat ahte sámegiella ii leat sin giella. 

 


Davvi álbmogiid guovddáža jođiheaddji Terje Eriksen giitá buohkaid geat leat boahtán ávvudit Sámi álbmobeaivvi sin fárus, ja sártniin movttiidahttá olbmuid oahppat giela.

 

Sámi álbmotbeaivvi lea Pedersen leamaš doaluin sihke Dálošvákkis ja dál Olmmáivákkis Davvi álbmogiid guovddážis. 

 – Mii álggiimet Dálošvákkis, gos mii levgiimet ja lávlluimet «Sámi soga lávlaga». Maŋŋel ledje mis doalut ráđđeviesus, ja dál maŋŋelgaskabeaivvi leat dáppe Olmmáivákkis. Mii leat lávlon veaháš, borran njálgga biepmu ja dál galgá konsearta fargga álgit. Mu mielas lea leamaš buorre beaivi, muitala Pedersen ávvudeami birra. Eai oidno go moadde máná viegadeame, mii soaitá boahtit das go beaivet ledje measta buot mánáigárddit ja skuvllat čoahkkanan Davvi álbmogiid guovddážii ávvudit fárrolaga. 


RÁMIS: Joavku «Resirkulert» lea Omasvuonas eret, ja lávlu Emil Karlsen lohká lávddis ahte son lea nu rámis go sii besset čuojahit Sámi álbmotbeaivvi. Sutnje lea earenoamáš go sámegiella lea su máttuid giella. 

 

Dáruiduhttima váikkuhusat 

Dan botta go Resirkulert ráhkkana lávddis, muitala Idar Pedersen ahte son orui Romssas 30 jagi ovdal go fárrii ruovttoluotta Gáivutnii.

De álggii árjatkursii oahppat sámegiela go lei ruovttubáikái fas ollen. 

 – Dat lei veaháš ártet, in ipmir dál ge movt dat lei. Ledjen golbma vahkku kurssas, de fáhkkestaga manai buot sadjái. De máhtten sojahit sániid. Dieđusge in máhttán čállit nu bures, muhto oaivvis dihten movt sánit galget leat, muitala Pedersen ja lasiha ahte son lea hui rámis go máhttá ságastit su ádjáid, áhkuid ja máttuid giela. 

 – Jurddaš ahte máhtán sin giela. Dat lea hui buorre dovdu, dadjá Pedersen jaskadit ovdal go Resirkulert mushikka gullogoahtá nuppes dán beaivvi.

 

Čállán ja govven: Inger Kristina Gaup-Kaseka

Ovdasiiddus dál