Almmuhus

Almmuhus

Láve go dus biilaláse leat ná, de sáhttá leat várálažžan

Dákkár lásiin ii leat buorre mannat luottaid ala vuodjit. Govven: Heidi Tofterå Slettemoen.

– Dat lea balddihahtti go nu ollugat vudjet biillain vaikko eai oainne nu bures biilaláse čađa, lohká geaidnopolitiijahoavda Runar Karlsen.

Almmuhuvvuon: 
Sotnabeaivi, 25 Skábmamánu, 2018 - 09:17
Ođastuvvon: 
Ođastuvvon: 26.11.2018 - 08:42
Fáddásánit: 

Buollašat leat álgán ja ođđa guorahallamis lohket golmmas logi olbmos ahte vuoddjájit ovdal go láset leat sakŋan.

 

Ollu sáhttá dáhpáhuvvat

Lea YouGov mii lea čađahan jearahallama man Frende Forsikring lea bivdán dahkat. Sáhkku, vuodjinkoartta massit, váidot, ja vearrámusat – áššáskuhttin sáhttá leat boađusin jus vuojašat nu ahte it oainne luotta dál go buollašat fas leat álgán.


Roger Ytre-Hauge. Govva: Frende Forsikring.

– Geaidnojohtolatláhka lea čielggas. Vuoddji galgá oaidnit bures juohke guvlui, lohká Frende Forsikringa fágahoavda Roger Ytre Hauge.

 

Eai leat makkárge ákkat mat leat dohkálaččat jus lásiid čađa it oainne doarvái bures.

– Váldonjuolggadus lea álki. Nu guhká go gilgalásiin ja ovdaláseráigge sáhttá oaidnit luotta dakko gos lásesihkon sihkku láse, de it sáhkkahala dahje maidege, lohká Karlsen.
 

Iešguđet ráŋggáštusdásit

Jus lea heajubut go dan faskon láse, de sáhkkohallá 2600 ruvnno máksit. 


Geaidnopolitiijahoavda  Runar Karlsen. Govva: UP / geaidnopolitiija

Jus lea hui hejot faskon lásiid, ja ii oainne báljo luotta ja birrasa, de váido vuoddji.
– Dalle árvvoštallo man roavis ášši lea, ja sáhttá sáhkkohallat  6000-8000 ruvnno máksit. Mii deattuhit dalle ahte dat sáhttá sáhkkohallat vaikko ii leat mihkkege várálašvuođaid vel dáhpáhuvvan – earret go sáhkkohallat. Dasa lassin sáhtát massit vuodjinkoartta golmma mánnui dahje eanet, lohká geaidnopolitiijahoavda  Runar Karlsen.

Jus lea unnit go A4- árkka sturrodat man čađa oaidná, de massá koartta dasttánaga.

Láikivuohta sáhttá gártat divrrasin

– Jus ii faskko lásiid doarvái bures, de lea ollu gerddiid ávvirmeahttunvuohta. Dalle sáhttá dáhkádusfitnodat vuolidit buhtadus. Dat sáhttá maid oalát jávkat, ja de sáhttá gártat divrrasin láikivuođa geažil, lohká Frende Forsikring fágahoavda Roger Ytre-Hauge.

 

 

Ovdasiiddus dál