Almmuhus

Almmuhus

Fanas vuojui - fanasvuoddji lei gárremiin

Muhtin eaktodáhtolaš olmmoš veahkehii politiijaid.

Almmuhuvvuon: 
Vuossárga, 29 Golggotmánu, 2018 - 07:36
Ođastuvvon: 
Ođastuvvon: 29.10.2018 - 08:28
Fáddásánit: 

Skiervvás vuojui mánnodatija okta fanas hápmanbáikkis.

– Politiijat ledje soaittáhagas báikkis, ja ožžo fanaseaiggáda gáddái go muhtin eaktodáhtolaš veahkehii, čállet Romssa politiijat Twitteris.

Fanasvuoddjis lei alla promilla, ja sus váldojuvvo varraiskkus.

Ovdasiiddus dál