Almmuhus

Almmuhus

Dorjot ássanmiellaprošeavtta

HÁLIIDIT GEASUHIT OLBMUID: Sámediggi háliida dakkár gielddaid mat geasuhit ja gosa eanet olbmot háliidit ásaiduvvat. – Danne lea dát prošeakta nu buorre, dadjá sámediggeráđđi Silje Karine Muotka. Govva: Inger Marita Bals

Sámediggeráđđi doarju Finnmárkku spábbačiekčanlihtu ja servodatprošeavtta Ássanmiela ohcama 300 000 ruvnnuin. – Sámediggi oaivvilda ahte ássanmiela háhkan smávva gielddain lea dehálaš doaibmabidju mas leat maiddái váikkuhusat sámi kultuvrii, gillii ja servodateallimii, dadjá Silje Karine Muotka.

Almmuhuvvuon: 
Duorastat, 11 Golggotmánu, 2018 - 14:34
Ođastuvvon: 
Ođastuvvon: 11.10.2018 - 18:17
Fáddásánit: 

Áigodagas 2015-2017 čađahii Finnmárkku spábbačiekčanlihttu prošeavtta «Finnmárku – vejolašvuođaid fylka» man oktavuođas leat čađahan máŋggalágan ássanmoktaprošeavtta sihke spábbačiekčanarena siskkobealde ja olggobealde. Prošeavttas Ássanmiela ohcamiin (Jakten på bolyst) áigot sii ávkkástallat buot daid positiivvalaš vásáhusaid maid ožžo dán prošeavttas, ja sii háliidit áigodagas 2018-2020 áŋgiruššat 15 unnimus gieldda ektui Finnmárkkus.

Prošeakta galgá earret eará buktit ássanmiela ja čađahanfámu sámi gielddain, ja váikkuhit dasa ahte soahpameahttunvuođat ja vuostálasvuođat unnot gielddain, dan bokte ahte čatnat oktavuođaid girjáivuođa bokte máŋggakultuvrralaš Finnmárkkus.

– Sámediggi háliida dakkár gielddaid mat geasuhit ja gosa eanet olbmot háliidit ásaiduvvat, danne dát prošeakta lea nu buorre, dadjá sámediggeráđđi Silje Karine Muotka preassadieđáhusas.

 

Nuvttá doaimmat buot gielddaássiide

Prošeavttas lea sáhka ahte galgá leat juoga masa illuda iežas lagašbirrasis, ja juoga maid beassá iluin muitit. Mihttomearrin lea lágidit máŋgabeaivásaš ássanmoktavahkku buot dan 15 gielddas, mas leat nuvttá doaimmat buot gieldda ássiide.

Prošektii galget searvat nu viidát go vejolaš báikegottiin ja prošeakta galgá searvvahit olbmuid ja joavkkuid mat iešguđet sivaid geažil sáhttet báhcit olggobeallái doaimmaid ja doaluid mat lágiduvvojit báikkálaččat. Dasa lassin áigot bargat mánáid ja nuoraid ektui fáttáin «oadjebas báikkálašservodagat».

– Ássanmiellavahkku lea juo lágiduvvon máŋgga gielddas, ja dán rádjái leat mii gullan aivve positiivvalaš vásihusaid ássiin, ja mun lean movtta go sámi perspektiiva gozihuvvo dán áŋgiruššamis, dadjá Muotka.

Ovdasiiddus dál