Almmuhus

Almmuhus

Olbmot Sámis

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Máret Ánná deavdá 70-jagi sotnabeaivvi 12.05. Mii sávvat hui ollu lihku beivviin ja boahtte áiggiin, min veahkkás ja buoredáhtonis Márehii!

Min ráhkis stuorabiiggát ja buoremus stuoraoappát, Ana Maria ja Inga Eveline deavdiba olles 12- ja 10 jagi, miessemánu 8.beaivvi.

Skilleduorasdaga 18.4 ávvudeaba min ráhkis eadni ja áhčči, Kristine ja Isak M.I.Triumf golleheajaid.

Ráhkis eadni, vuoni, vuonesássa, áhkku ja máttaráhkku, Inger Marie P. Oskal!
Mii sávvat dutnje váimmolaš lihkku 80- jagi beivviin mi lea 12.4.

Jo-Ánte Siri deavdá gaskavahkku, cuoŋumánu 3. beaivvi 18 jagi. 

Min ráhkis unnaviellja Máhtte Niillas, deavdá 4. jagi odne 03.04.19. Mii leat nu buorit dutnje. Dearvuođat eatnis, áhččis ja stuorravielljas.

De viimmat!
Munno unna gánddaš riegádii 07.b. guovvamánus UNN:s, ja lei olles 3715 gr. ja 52 cm.

Sávve hui ollu riegádanbeaidearvuođaid Bellai.

Guovvamánu 5.beaivvi deavdá min ráhkis áhčči, ja áddjá 70 jagi. Mii sávvat hui ollu lihkku beivviin, ja sávvat dearvašvuođa ja čuvges boahtteáiggi.

Odne deavdá min searas, šiega ja ealás áhčči, áddjá ja vuohppa 70 jagi.