Almmuhus

Almmuhus

Rabas sadjásaš journalistavirggit

Rabas sadjásaš journalistavirggit

Mii ohcat áŋgiris, hutkás, duostilis ja servvodatberošteaddji olbmo geas lea hállu bargat journalistan. Váldobargun lea ráhkadit ođas- ja reportášaáššiid báberaviisii ja nehttii.

Nubbi virgi lea neahttajournalistavirgi. Dasa ohcat olbmo gii háliida leat mielde ovdánahttimin Ávvira neahttafálaldagaid.

Mii sáhttit fállat oahpaheami ohcciide geain ii leat journalistaoahppu dahje journalistaduogáš. Ohcci ferte hálddašit sámegiela njálmmálaččat ja čálalaččat.

Mii ohcat vuosttažettiin bargi gii sáhttá bargat min Guovdageainnu doaimmahusas, muhto ávžžuhit maid ohcat virgái ohcciid geat sáhttet eará báikkiin bargat .Mis leat kántursajit Oslos, Romssas, Álttás ja Kárášjogas. Eará kánturbáikkiid sáhttit árvvoštallat.

Bálká, eará eavttut ja álgin soahpamuša mielde. Sadjásaš virggit leat 31.12.19 rádjái, muhto sáhttet guhkiduvvot dahje rievdat fásta virgin. Eará álgiáigi soahpamuša mielde.

Ohcama oktan duođaštusaiguin sáddet: kari@avvir.no

Eanet dieđuid virggi birra oaččut váldodoaimmaheaddjis Kari Lisbeth Hermansenis, tlf. 478 26 320, kari@avvir.no dahje neahttadoaimmaheaddjis, Berit Marie Lise Eiras, tlf. 932 92 115, lise@avvir.no
 

Ohcanáigemearri: 
24.12.2018