Almmuhus

Almmuhus

Nieiddaš riegádan

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Sápmi stuorru

Nieiddaš riegádan

25.11.17 riegádii munno unna nieiddaš UNN buohcciviesus.

Son lei 3190 grámma ja lei 49 cm guhkki, ja máilmmi fiidnámus.

Váhnemat leaba Sara Maret Anne Somby ja Jovsset Ante Sara.

Cealkit vel dearvuođaid bearrašii Guovdageainnus ja Karasjogas.