Almmuhus

Almmuhus

May-Synnøve Trosten

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Sápmi stuorru

May-Synnøve Trosten

Viimmat riegádii unnaoappáš. 21.b borgemánus riegádii Hillágurri unna prinsessáš. Son dettii 3680 gr, 51 cm guhkki ja nu čáppat. Stuorravielljašguovttos leaba guhká vuorddašan ja mii leat nu giitevačča. Cealkit dearvuođaid fulkkiide sámis, erenoamažit máttaráddjái ja máttaráhkkui Kárášjogas, ja máttaráddjái Deanus. Ánde Niillas ja May-Synnøve