Almmuhus

Almmuhus

Maija Elisabeth Skoglund Eriksen

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Maija Elisabeth Skoglund Eriksen

Skabmamánu 23. beaivvi deavdá min fales biigá 8 jagi. Hui ollu lihkku beivviin Maija <3
Sávvamis dus Šaddá hui fiinna beaivvi!

Mii ráhkistit du <3
Dearvuođat mis buohkain ruovttus