Almmuhus

Almmuhus

LEDIGE UNDERVISNINGSSTILLINGER – SAMISK SOM 1. SPRÅK

LEDIGE UNDERVISNINGSSTILLINGER – SAMISK SOM 1. SPRÅK

Inntil 1,5 undervisningsstillinger – samisk som 1.
språk - for tilsettingen fra nytt skoleår 2019/20.

Søknadsfrist: 24.05.19

Nærmere opplysninger om stillingene finnes på
www.lavangen.kommune.no

Ohcanáigemearri: 
24.05.2019