Almmuhus

Almmuhus

Karen 60 jagi

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Karen 60 jagi

Munno ráhkis eamit ja áhkku, Karen Triumf deavdá 60 jagi 4.1.18.

Moai sávve váimmolaš lihku riegádanbeaivái ja buot buori boahtteáigái.

Dearvvuođat Oles ja Ole Issáhis.

Mii ávvudit riegádanbeaivvi lávvordaga 6.1.18 Kulturviesus Guovdageainnus, diibmu 17.00 rájes. Sávvat fulkkiide ja olbmáide bures boahtima.