Almmuhus

Almmuhus

Jo-Ánte 18 jagi

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Jo-Ánte 18 jagi

Jo-Ánte Siri deavdá gaskavahkku, cuoŋumánu 3. beaivvi 18 jagi. 

Mii sávvat hui olu lihku beivviin ja ain viidáseappot eallimis!

Lihkkosávaldagaiguin eadni, vieljat ja čeahcebat