Almmuhus

Almmuhus

Golleheajat

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Eará dearvuođat

Golleheajat

Golleheajat Golggotmánu 19 b. 2018
Gunhild ja Svein Arne Paulen
Mii sávvat lihkku 50 jagi náittosbeaiviin min ráhkis, šiega ja viššalis váhnemiidda/vuotnámii ja vuhppii/áhkui ja áddjái.