Almmuhus

Almmuhus

Golleheajat

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Eará dearvuođat

Golleheajat

Skilleduorasdaga 18.4 ávvudeaba min ráhkis eadni ja áhčči, Kristine ja Isak M.I.Triumf golleheajaid.

Mi sávvat hui olu lihkku beaivai ja ipmilburessivdnadusa boahtevaš beivviide.

Sávvat maid ahte bissubeahte lihkka heavskalažžan ja dearvvašiin.

Mi ávvudit golleheadjabeavvi skilleduorasdaga ruovttus Áidejávrris.

Váimmolaš dearvuođat mis buohkain.