Almmuhus

Almmuhus

Eva Michelsen Ekroll ja Kenneth Hætta oaččuiga nieiddaža

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Sápmi stuorru

Eva Michelsen Ekroll ja Kenneth Hætta oaččuiga nieiddaža

Guhkes, čuvges vuovttaiguin, 3685 grámma ja 50 cm bođii Elle Ekroll Hætta máilbmái Ullevål universitehtabuohcceviesus geassemánu 6. beaivvi 2019. Rámis ja giietvaš vahnemat leaba sáddeba dearvvuođaid bearrašii ja oahppásiidda.

Med langt, lyst hår, 3685 gram og 50 cm kom Elle Ekroll Hætta til verden på Ullevål universitetssykehus 6. juni 2019. Stolte og takknemlige foreldre hilser til familie og kjente.