Almmuhus

Almmuhus

Máret Ánná 70-jagi

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Máret Ánná 70-jagi

Máret Ánná deavdá 70-jagi sotnabeaivvi 12.05. Mii sávvat hui ollu lihku beivviin ja boahtte áiggiin, min veahkkás ja buoredáhtonis Márehii! Váimmolaš lihkkosávaldagat nieiddas ja buohkain Vuolledálus. Riegádanbeaivvi doalut leat ruovttus sotnabeaivvi dii 17.00 rájes. Bures boahtin!