Almmuhus

Almmuhus

DRIFTSLEDER

DRIFTSLEDER

NYE MULIGHETER HOS OSS

Er du modig, fleksibel og konstruktiv?
Region nord, Kautokeino søker

DRIFTSLEDER

Spørsmål om stillingen rettes til
eiendomsforvalter Bente Næverdal,
tlf. 464 72 648 eller forvaltningssjef
Leif Kulseng, tlf. 992 41 735

Søknadsfrist: 24.10.2018

statsbygg.no/jobb

NYE MULIGHETER HOS OSS fra

Ohcanáigemearri: 
24.10.2018