Almmuhus

Almmuhus

Bella 70 jagi

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Bella 70 jagi

Sávve hui ollu riegádanbeaidearvuođaid Bellai.

Son deavdá 70 jagi guovvamánu 9.beaivvi.

 

Dearvuođat 

Oambealis Sunnás ja Áillus