Almmuhus

Almmuhus

Ásllat Ánte 30 jagi

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Riegádanbeaivi

Ásllat Ánte 30 jagi

Mii sáddet hui ollu rieádandearvuođaid munno váhkarii, munno unna vielljažii, min čeahcai ja máhkasássii, geas lea 30. jagi beaivi 6. beaivvi čakčamánus. Sávvat hui ollu lihkku beivviin ja boahtteáiggiin.

Dearvuođat eatnis ja áhčis, oappás ja Håvardis, vielljas ja čeahcibiin Mariannes, Mikas, Martinis ja Mias.